ภาวะเงินตราต่างประเทศ (25 มิ.ย.57)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (25 มิ.ย.57)

เศรษฐกิจสหรัฐ ส่งสัญญาณฟื้นต้ว

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)