Sector Updat:Electronic_250614

Sector Updat:Electronic_250614

สหภาพยุโรประงับความร่วมมือไทย

ระยะสั้นกระทบเชิงจิตวิทยา

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศระงับการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) กับประเทศไทยจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ทำให้เกิดความกังวลว่า EU อาจตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ไทยก่อนครบกำหนดสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นประเด็นกดดันกลุ่มส่งออก รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากการสอบถามบริษัทชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษาได้แก่ DELTA, HANA, KCE และ SVI พบว่าปัจจุบัน DELTA, HANA และ KCE ไม่ได้สิทธิประโยชน์ GSP ในการส่งสินค้าไป EU ขณะที่ SVI มีลูกค้ายุโรปบางส่วนได้สิทธิ GSP และยังใช้สิทธิได้ถึงสิ้นปีนี้ ทำให้เรามองว่าระยะสั้นการประกาศระงับความร่วมมือของ EU เป็นเพียงปัจจัยลบเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้นแต่ยังไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานทั้ง 4 บริษัท

กรณียืดเยื้อนานอาจกระทบ SVI

DELTA HANA KCE SVI มีฐานลูกค้าครอบคลุมตลาดเอเชีย สหรัฐฯ และยุโรป หากเทียบเฉพาะตลาดยุโรป KCE และ SVI มีสัดส่วนยอดขายมากสุด 60% และ 70% ตามลำดับ โดยลูกค้าหลักในยุโรปของ KCE คือ เยอรมัน (30%) ส่วน SVI มีลูกค้าหลักคือกลุ่มสแกนดิเนเวีย (60%) ขณะที่ DELTA และ HANA มีสัดส่วนยอดขายตลาดยุโรปราว 43% และ 20% ตามลำดับ เรามองว่าการที่ HANA มีสัดส่วนยอดขายยุโรปน้อยสุด ทำให้ราคาหุ้นวานนี้ปรับขึ้นดีกว่ากลุ่มฯ ทั้งนี้แม้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง 4 บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากประเด็น EU แต่หากยืดเยื้อนานเรามองเป็นความเสี่ยงต่อ SVI เนื่องจากลูกค้ายุโรปบางส่วน (สัดส่วนยอดขายราว 20%) ได้สิทธิ GSP ทำให้มีต้นทุนนำเข้าตํ่า หาก GSP สิ้นสุดสิ้นปีนี้และยังไม่มีมาตรการอื่นรองรับ จะทำให้ SVI เสียเปรียบการแข่งขันราคากับคู่แข่ง อย่างไรก็ดีคู่แข่งของ SVI ส่วนใหญ่เป็นบริษัทยุโรปและมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า จึงคาดว่าประมาณการของ SVI ยังมีความเสี่ยงจำกัด

แนวโน้ม 2Q57 KCE และ SVI เด่น

เรายังคงประมาณการปีนี้ของ DELTA, HANA, KCE และ SVI คาดว่าผลการดำเนินงานจากธุรกิจปกติรวมทั้ง 4 บริษัทจะมีกำไรเติบโตเฉลี่ย 24% YoY สูงกว่าประมาณการเดิม (เติบโตเฉลี่ย 22%) เนื่องจากเราปรับเพิ่มประมาณการของ SVI และคาดว่า SVI จะมีกำไรจากธุรกิจปกติเติบโต 75% สูงสุดในกลุ่มฯ รองลงมาเป็น KCE คาดกำไรจากธุรกิจปกติเติบโต 54% จากการเติบโตของยอดขาย และมี Gross margin ดีขึ้น ประกอบกับเป็นการฟื้นตัวจากฐานตํ่าในปี 2556 แนวโน้ม 2Q57 เบื้องต้นเราคาดว่าผลการดำเนินงานจากธุรกิจปกติรวมทั้ง 4 จะมีกำไรเติบโต 29% YoY และ 5% QoQ โดยคาดว่า KCE และ SVI จะมีกำไรจากธุรกิจปกติเติบโตสูงกว่ากลุ่มฯ

หุ้นเด่น SVI

เราคงนํ้าหนักลงทุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ “น้อยกว่าตลาด” แม้ประเด็น EU จะไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานปีนี้ของทั้ง 4 บริษัท แต่มองว่าราคาหุ้นหลายบริษัทที่ปรับขึ้นนับจากต้นปีสะท้อนการเติบโตที่ดีในปีนี้แล้ว โดยราคาหุ้น KCE ปรับขึ้นมากสุด +54% HANA +32% ดีกว่ากลุ่มและ SET ส่วน DELTA +13% และ SVI +9% เราเลือก SVI เป็นหุ้นเด่น เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่สะท้อนการเติบโตของกำไรที่ดีในปีนี้ ขณะที่ประเด็น EU ไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานปีนี้ ส่วน KCE ราคาหุ้นปรับลงแรงวานนี้และเริ่มกลับมี Upside 3% จึงปรับคำแนะนำเป็น “ถือ” (เดิมขาย) เรามองว่า DELTA และ HANA มีราคาแพงไปจากราคาปัจจุบันซื้อขาย PE ปี 57 ที่ 16 เท่า และ 14 เท่า ตามลำดับ สูงกว่า PE เฉลี่ย 13 เท่าของทั้ง 4 บริษัท คงแนะนำ “ขาย”