Corporate News

Corporate News

GLOW - ซื้อ / PTTEP - ซื้อ

GLOW ซื้อ Consensus 74 บาท
GLOW : นาย ณัฐพรรษ ตันบุญเอกผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เผยว่าผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 7,214.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.2% จากช่วงปี 2555 ที่ 5,417.6 ล้านบาท โดยมี Normalized Net Profit 8,060.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7% จากปี 2555 ที่ 5,078.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจะใช้ Normalized Net Profit เป็นแนวทางในการจ่ายปันผล โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากยอดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 55

PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท
PTTEP : นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เผยว่าผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 56,155 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงปี 2555 ที่ 57,316 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในปี57 คาดว่าโครงการซอติก้าจะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/57 นอกจากนี้ทางด้านแหล่งมอนทาราได้มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง โดยจะผลิตได้ถึง 25,000 -30,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 57