ห้องชุดใจกลางเมืองยังไม่ล้นตลาด

ห้องชุดใจกลางเมืองยังไม่ล้นตลาด

เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทฯ เผยห้องชุดใจกลางกรุงเทพมหานครตามแนวรถไฟฟ้า ยังไม่ล้นตลาด

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด สำรวจตลาดสิ้นเดือนก.ย.นี้ พบว่าอาคารชุดใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้ายังไม่ล้นตลาด เนื่องจากอุปทานที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 70% เป็นอาคารชุดและส่วนใหญ่อยู่ในเขตใจกลางเมือง การที่ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินสามารถนำเสนอสินค้าห้องชุดออกมาได้มากมายเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ในเบื้องต้น เพราะแต่ละโครงการคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในเบื้องต้นก่อนแล้ว

โดยอัตราการขายห้องชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็เป็นไปไปด้วยดี โดยสินค้าที่มีผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็คือห้องชุดในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ แสดงว่าอุปสงค์ยังเน้นอยู่ในเขตใจกลางเมืองจริง ไม่ใช่มีเพียงอุปทานจากผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเท่านั้น

จากการสำรวจห้องชุดในเขตใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณแนวรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเวลาเกือบ 1 ปี ถึงเกือบ 3 ปี จำนวน 214 โครงการ รวม 83,984 หน่วย พบว่า 70% มีผู้เข้าอยู่อาศัยแล้ว กรณีนี้แสดงว่ามีอุปสงค์ของอาคารชุดจริง ทั้งนี้ต่างจากปี 2540-2542 (ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติอสังหาริมทรัพย์สำคัญของไทย) ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าอยู่อาศัยในห้องชุดจำนวนไม่มากเช่นทุกวันนี้

ในจำนวนผู้เข้าอยู่อาศัยดังกล่าว เป็นผู้ซื้ออยู่อาศัยเองถึง 74% ที่เหลืออีกเพียง 26% เป็นผู้เช่าอยู่ ข้อนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอุปทานที่อยู่อาศัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้ออยู่อาศัยจริง (end user)

ยิ่งกว่านั้นราคาห้องชุดยังเพิ่มขึ้น 6.3% ในช่วงปี 2555-2556 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มของปี 2554-2555 แสดงว่ายังมีความต้องการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยผู้ขายยังขายได้ราคาพอสมควร