เสนาฯจับมือผู้รับเหมาทำคอนโดหวังลดต้นทุน

เสนาฯจับมือผู้รับเหมาทำคอนโดหวังลดต้นทุน

เสนาดีเวลลอปเมนท์ แก้โจทย์ส่งมอบล่าช้า หันร่วมมือ แสงฟ้าก่อสร้าง เซ็นสัญญารับเหมารวด 1 แสนตร.ม. หวังกดต้นทุน-คุมราคาขาย

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)กล่าวว่า ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง เพื่อรับเหมาก่อสร้างโครงการภายใต้บริษัทเสนาฯ จำนวนพื้นที่ 1 แสนตร.ม. โดยเน้นไปที่โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางแบรนด์ “เดอะ นิช” หลังจากประเมินผลงานความร่วมมือโครงการนำร่อง เดอะ นิช ไอดี ลาดพร้าว ซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว คาดว่าจะเสร็จก่อนกำหนด 4-5 เดือน ทำให้พร้อมส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ภายในปีนี้ นำมาซึ่งความร่วมมือต่อยอดของสองบริษัทในครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการส่งมอบล่าช้า เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างหนักในแวดวงก่อสร้าง

ทั้งนี้พื้นที่ในการร่วมมือ 1 แสนตร.ม.ครอบคลุมการก่อสร้างประมาณ 4 โครงการ เป็นสัดส่วน 10-20% ของโครงการทั้งหมดที่รอการพัฒนา รวมเป็นมูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาพัฒนาโครงการ 2-3 ปี

“ขณะนี้เสนาฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคอนโด ซึ่งคิดเป็น 80% ของโครงการทั้งหมด แต่ปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกอย่างค่าแรงงาน และกำลังซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะกำลังซื้อระดับกลาง กลุ่มเป้าหมายอายุ 27-28 ปี ที่แม้จะมีกำลังซื้อแต่ก็มีรายจ่ายอย่างอื่นๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไอที ดังนั้น การร่วมมือกับผู้รับเหมารายใหญ่อย่าง แสงฟ้าฯจะทำให้การบริหารต้นทุนดีขึ้น ทำให้สามารถตั้งราคาขายที่ลูกค้ารับได้ คือประมาณ 40,000 บาทต่อ ตร.ม.สำหรับแบรนด์เดอะ นิช ที่ราคาต่อยูนิตต้องไม่เกิน 1-2 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม นางเกษรา กล่าวว่า ยังไม่สามารถประเมินการลดต้นทุนได้ทันที แต่จะเน้นการวางแนวคิดร่วมกัน แสวงหาต้นทุนสั่งซื้อวัตถุดิบที่ถูกที่สุด โดยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทันทีคือการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้นเฉลี่ย 3-4 เดือน และทำให้บริษัทเกิดการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้