สมาคมสินเชื่อห่วงอสังหาฯโตเร็ว

สมาคมสินเชื่อห่วงอสังหาฯโตเร็ว

สมาคมสินเชื่ออสังหาฯ ห่วงราคาอสังหาฯไทยโตเร็ว หวั่นสร้างจุดอ่อนเศรษฐกิจในอนาคต

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวในการอภิปรายเรื่อง “วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตลาดทุน ตลาดเงิน และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ปี 2013” ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทยว่า ค่อนข้างเป็นห่วงการปรับเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ไทย

เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2545-2555) ราคาได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง จึงเป็นห่วงว่า อนาคตหากยังเป็นแบบนี้อาจสร้างจุดอ่อนให้กับภาวะเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ไทยได้

“จะเห็นว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี 2 ช่วงเท่านั้นที่ราคาอสังหาฯ กระตุกไปบ้าง คือ ปี 2551 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐ และปี 2554 ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม ที่เหลือราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่องทุกปี ที่ห่วง คือ ถ้าราคายังวิ่งแซงรายได้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ในที่สุดคนก็ไม่มีกำลังซื้อ อาจนำไปสู่วิกฤติในระยะต่อไปได้ แม้ขณะนี้จะยังไม่เกิดเป็นฟองสบู่ขึ้นก็ตาม แต่เป็นเรื่องที่ควรระวังและต้องติดตามดู”นายกิตติกล่าว