ธอส.พร้อมให้ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนโอนเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมเดินหน้า พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่าน  Application : GHB ALL GEN

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมเดินหน้า พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่าน  Application : GHB ALL GEN ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อทำธุรกรรมการโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ หรือลูกค้าที่มียอดทำธุรกรรมสะสม 200,000 บาทต่อวัน  นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนใบหน้าที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป