ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน สิทธิที่จะได้รับ-การทบสิทธิ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน สิทธิที่จะได้รับ-การทบสิทธิ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ไปดูกันว่าสิทธิที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ไปดูกันว่าสิทธิที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

กระทรวงการคลัง ยืนยันเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านบัตรประชาชนในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ยืนยันตัวสำเร็จตามโครงการฯ ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 23.00 น. พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 12,565,853 ราย (ร้อยละ 86.09) และจะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน 

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (กรณีที่ใช้ค่าน้ำเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิและการทบสิทธิ

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่ กระทรวงการคลัง กำหนดดังนี้

 • ยืนยันตัวตน 1-26 มี.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.2566 และได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป
 • ยืนยันตัวตน 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566
 • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
 • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566 
 • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.2566

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 มี.ค. - 26 มิ.ย.2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน สิทธิที่จะได้รับ-การทบสิทธิ

 

กรณีผ่านเกณฑ์/ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

1.ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2.ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอผู้ผ่านที่ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

 

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง