ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์สุดท้าย ย้ำ ภายใน 26 มี.ค.66

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์สุดท้าย ย้ำ ภายใน 26 มี.ค.66

กระทรวงการคลัง อัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ย้ำ ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566

กระทรวงการคลัง อัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ย้ำ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566

 

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,270,571 รายคิดเป็น 84.06% สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯมีจำนวนทั้งสิ้น 1,165,454 ราย

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า "ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)" หรือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนในวันเสาร์-อาทิตย์

สาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ซึ่งในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

 

 

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่ กระทรวงการคลัง กำหนดดังนี้

  • ยืนยันตัวตน 1-26 มี.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.2566 และได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป
  • ยืนยันตัวตน 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566
  • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
  • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566 
  • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.2566

 

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 มี.ค. - 26 มิ.ย.2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน ก่อน-หลัง 26 มี.ค. มีคำตอบ ต่างกันอย่างไร

- เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

- เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน ลุ้นเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง

 

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ กรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) หรือเว็บไซต์ welfare (คลิก) 

 

cr : กระทรวงการคลัง