เอสเอ็มอี​กังวล 'กำลังซื้อลด-​ต้นทุนพุ่ง'​

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า​ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ระดับ 53.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 55.2 โดยเฉพาะภาคบริการและภาคการผลิตที่กังวลต่อกำลังซื้ออาจลดลงในอนาคต

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)วีระพงศ์ มาลัย ระบุคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า​ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ระดับ 53.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 55.2 โดยเฉพาะภาคบริการและภาคการผลิตที่กังวลต่อกำลังซื้ออาจลดลงในอนาคต รวมถึงปัจจัยด้านต้นทุนที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง