“ผู้ส่งออกตะปูไทย” รอดภาษี AD หลังสหรัฐฯสอบไม่พบเข้าเงื่อนไขความเสียหาย

“ผู้ส่งออกตะปูไทย” รอดภาษี AD หลังสหรัฐฯสอบไม่พบเข้าเงื่อนไขความเสียหาย

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี สหรัฐฯ ประกาศการนำเข้าสินค้าตะปู (Steel Nails) จากไทยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ส่งผลให้ไม่ถูกเก็บอากร AD ในการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ชี้สร้างแต้มต่อส่งออกไทยไปสหรัฐเพิ่ม

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (United States International Trade Commission : USITC)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิจารณาประเด็นความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ได้ประกาศผลการพิจารณาชั้นที่สุดการไต่สวนการทุ่มตลาด (Antidumping Duty: AD) สินค้าตะปูที่นำเข้าจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย ศรีลังกา และตุรกี โดยพบว่าบริษัทผู้ส่งออกของไทยมีอัตรา AD ชั้นที่สุดอยู่ระหว่าง 12.61 – 13.90 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะถูกกำหนดใช้มาตรการ AD ดังกล่าว ถือเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมตะปูไทยอีกครั้ง

“ผู้ส่งออกตะปูไทย” รอดภาษี AD หลังสหรัฐฯสอบไม่พบเข้าเงื่อนไขความเสียหาย

“การที่ USITC ไม่พบความเสียหายจากการนำเข้าตะปูจากไทย ทำให้ไทยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD ดังกล่าวจากสหรัฐฯ นั้น จะส่งผลให้ไทยยังคงรักษาตลาดตะปูในสหรัฐได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแต้มต่อ และเพิ่มโอกาสให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ หันมานำเข้าสินค้าตะปูจากไทยในปี 2566 มากขึ้นอีกด้วย”นายรณรงค์ กล่าว

จากข้อมูลสถิติระหว่างปี 2561 - 2565 พบว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสินค้าตะปูที่สำคัญอันดับ 1 ของไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐฯ อยู่ที่ 3,005 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 88.23% ของการส่งออกตะปูทั้งหมดจากไทย และสำหรับในปี 2565 ช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค. - พ.ย.) สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าตะปูจากไทย คิดเป็นลำดับ 5 รองจาก จีน โอมาน และเกาหลีใต้ หรือคิดเป็น  6.04 % ของการนำเข้าทั้งหมด