ดัชนีความเชื่อมั่น SME ปรับตัวเพิ่มขึ้น

สสว. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนตุลาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ 53.1 ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวและแนวโน้มที่ดีขึ้นของต้นทุน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วีระพงศ์ มาลัย  ระบุรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนตุลาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ 53.1 ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวและแนวโน้มที่ดีขึ้นของต้นทุน แต่มีสัญญาณแผ่วของกำลังซื้อ ส่วนดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับสูงเกินค่าฐานที่ 50 สะท้อนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่เป็นช่วง High season ทุกภูมิภาค