ซีพีเอฟ คว้า ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

ซีพีเอฟ คว้า ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

ซีพีเอฟ รับรางวัลอันดับ 3 ThaiStar Packaging Awards 2022 ประเภทผู้ประกอบการ ด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้า จากกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ​ สำนักวิจัย​และพัฒ​นาบรรจุภัณฑ์ ​บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ   กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซีพีเอฟ คว้า ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก ซีพีเอฟ คว้า ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

 

โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย โดยซีพีเอฟตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน ภายในปี 2568

“กล่องลูกฟูกเพื่อการขนส่งพร้อมโชว์สินค้าเพื่อจัดจำหน่าย (Shelf Ready Packaging) ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อออกแบบให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่มีโครงสร้างกล่องแข็งแรงเพียงพอสำหรับการขนส่ง สะดวกต่อการใช้งาน และมีความสวยงาม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้ง เรื่องความยั่งยืน และประโยชน์การใช้งาน” นายกิตติกล่าว 

 

 

 

ทั้งนี้สินค้า Flamin Chicken Tenders ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล มีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สามารถตอบโจทย์การจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ซึ่งกล่องบรรจุสินค้าจะต้องทำหน้าที่เป็นชั้นวางสินค้า และมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับวางเรียงซ้อนกัน กล่องลูกฟูกแบบเดิมมักจะยุบตัว เปิดใช้ได้ยาก

บริษัทจึงได้ร่วมกับคู่ค้าวิจัยและพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีความแข็งแรงสามารถเรียงซ้อนกันได้ และลดใช้กระดาษลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับกล่องชนิดเดิม เท่ากับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 165.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 2,743 ตันเป็นเวลา 10 ปี เทียบเท่าการประหยัดไฟ 277,225 kWh

 

รางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai - IDC ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” หรือ Sustainability for Next Normal 

เพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของโควิด-19  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป