พาณิชย์ยันราคาผักตลาดสด​ปรับลดลงแล้ว

จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตลาดค้าปลีกที่ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพฯ พบว่า สถานการณ์ราคาผักสดแต่ละชนิดปรับราคาลดลง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ อุดม ศรีสมทรง  ระบุ จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตลาดค้าปลีกที่ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพฯ พบว่า สถานการณ์ราคาผักสดแต่ละชนิดปรับราคาลดลง เป็นผลดีต่อผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยปัจจุบัน ต้นหอมจากราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดเหลือประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัมคาดการณ์ว่าอีก 1 สัปดาห์ ราคาต้นหอมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของผักชนิดอื่น ได้ปรับลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์