อุบลราชธานียังอ่วม บรรดาร้านค้า ‘ซบเซา’

ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พิษของพายุโนรู ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากน้ำจะท่วมสูง และเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ประชาชนต้องเร่งอพยพหนี การค้าขายในพื้นที่ ก็กระทบไปด้วย บางร้านเงียบเหงา บางร้านขายไม่ได้เลย

  ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พิษของพายุโนรู ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากน้ำจะท่วมสูง และเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ประชาชนต้องเร่งอพยพหนี การค้าขายในพื้นที่ ก็กระทบไปด้วย บางร้านเงียบเหงา บางร้านขายไม่ได้เลย ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอโนทัย สกุลทอง