บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์กลุ่ม 5-8 ก.ย. ประกาศผลวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์กลุ่ม 5-8 ก.ย. ประกาศผลวันไหน

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" กลุ่มแรกระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ล่าสุดได้วันประกาศผลแล้ว

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2565 ล่าสุดได้วันที่สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สถานะไม่สมบูรณ์ 6 แสนกว่าคน รีบเช็กเลย

- เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เหลือกี่รอบวันไหนบ้าง ไทม์ไลน์ที่นี่ครบจบ

- ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รู้ผลผ่าน-ไม่ผ่าน ทำไงต่อ

 

กระทรวงการคลัง เผยข้อมูลผลการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ของผู้ลงทะเบียนกลุ่มวันที่ 5-8 กันยายน 2565 มีผู้ลงทะเบียนกว่า 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2565 ล่าสุด จะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือให้หน่วยงาน รับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์กลุ่ม 5-8 ก.ย. ประกาศผลวันไหน

 

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ การเปิดรับลงทะเบียนโครงการตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 17,364,073 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,536,201 รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7,827,872 ราย