กรมชลฯ เตือนพื้นที่นอกคันกั้นรับมือ ‘น้ำสูง’

กรมชลฯจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

อธิบดีกรมชลประทาน ประพิศ จันทร์มา ระบุ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน นี้ กรมฯ จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำมีปริมาณสูงขึ้น เช่น คลองโผงเผง วัดไชโย  จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์