จิ๊กซอว์ 2 ชิ้นสุดท้ายของ Thailand Digital Valley

Thailand Digital Valley โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลสำคัญของประเทศ บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเราได้รับการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 หรือ Digital Startup Knowledge Exchange Center ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร และอาคารหลังที่ 3 หรือ Digital Innovation Center ขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร

ขณะที่ 2 อาคารที่เหลืออย่าง Digital Edutainment Complex และ Digital Go Global Center นั้น depa ได้รับการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 สำหรับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที โดยคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2567 

วันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังถึงความสำคัญของทั้ง 2 อาคารดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN Digital Hub ในที่สุด

เริ่มกันที่ Digital Edutainment Complex บนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ทดสอบทดลองนวัตกรรมดิจิทัล โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นระบบนิเวศที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ต และอุตสาหกรรมเกมไทย อีกทั้งเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotics) และสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ และการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับภาคการขนส่ง ภาคการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อการสำรวจและกู้ภัย

โดยอาคาร Digital Edutainment Complex จะช่วยดึงดูดและเชื่อมโยงนวัตกรที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ Thailand Digital Valley ก่อให้เกิดปริมาณการใช้งานในเชิงกีฬา และบันเทิง ซึ่งในอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันและประลองฝีมือของหุ่นยนต์อัจฉริยะ รวมถึงอากาศยานไร้คนขับเข้าสู่ช่องทางของโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชมและร่วมเชียร์ไปพร้อมกัน

และอาคารสุดท้ายของระบบนิเวศแห่งนี้คือ Digital Go Global Center ขนาด 20,000 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่วางแผนจะก้าวสู่ระดับโลก ตามชื่อ Go Global ของอาคาร Sandbox แห่งนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ทั้งด้านการขยายตลาด รวมถึงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่ผลงานการออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดต่างประเทศในที่สุด

นอกจากนี้ Digital Go Global Center จะเป็นพื้นที่รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa) เพื่อช่วงชิงความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์ ฯลฯ

เมื่ออาคารทั้งหมดแล้วเสร็จจะทำให้โครงการ Thailand Digital Valley สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มรูปแบบและเปี่ยมประสิทธิภาพ ก่อนดำเนินการต่อยอดระบบ Enabling อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง the Ease of Doing Business การกระตุ้นตลาด การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ และการเชิญชวนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของกลไกที่ depa วางแผนและดำเนินการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ โดยอาคาร Digital Edutainment Complex และอาคาร Digital Go Global Center นับเป็นจิ๊กซอว์ 2 ชิ้นสุดท้ายที่จะช่วยผลักดันไทยไปสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ในอนาคตอันใกล้