ไทยพาณิชย์ประกาศคงดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมช่วยลูกค้ารายย่อย และเอสเอ็มอี

ไทยพาณิชย์ประกาศคงดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมช่วยลูกค้ารายย่อย และเอสเอ็มอี

ไทยพาณิชย์พร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าทุกสถานการณ์ ประกาศยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมมาตรการความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการดูแลเงินเฟ้อในประเทศ ขณะที่อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต่อไปจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของลูกค้าที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้า

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมีความห่วงใยต่อลูกค้าแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวก็ตาม ดังนั้น ธนาคารจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในทันที แต่จะขอติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจอีกครั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งยืนยันที่จะดูแลลูกค้าของธนาคารภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวน และเปราะบาง เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม และลูกค้าธุรกิจก็ยังให้มีสภาพคล่องที่ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ”

โดยธนาคารได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้ว ดังนี้

1. การลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อนผ่านกระบวนการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

2. การลดอัตราชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเหลือ 5% และบัตรกดเงินสด (Speedy Cash) เหลือ 3%  ซึ่งธนาคารจะมีการปรับอัตราชำระขั้นต่ำให้โดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

3. การขยายวงเงินอนุมัติสูงสุดสำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า

4. ธนาคารมีการพิจารณารวมยอดหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน (Debt Consolidation) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระของลูกค้า

ทั้งนี้ ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปี สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ทาง SCB Call Centre โทร. 02- 777-7777

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขายมากกว่า 75 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ธนาคารมีมาตรการปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างดีที่สุดโดยลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขายมากกว่า 75 ล้านบาทต่อปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ SCB Business Center โทร.02-722- 2222 หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และ https://scbsme.scb.co.th/

 

 

 “จะเห็นได้ว่าจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ไทยพาณิชย์ได้ยืนเคียงข้างช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งทำให้ลูกค้าของธนาคารผ่านพ้นช่วงวิกฤติมาด้วยกัน ธนาคารให้ความสำคัญกับลูกค้า หากลูกค้าก้าวไปได้ ก็จะทำให้ธนาคารสามารถก้าวต่อไปได้ด้วยเช่นกัน และจะเป็นการก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน”

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์