"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้าวันนี้ (15 ส.ค.) ผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้าวันนี้ (15 ส.ค.) ผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน วันนี้ (15 ส.ค.) กรมบัญชีกลาง จะโอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน และ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งในวันนี้ทาง กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้

ซึ่งเป็นมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ ที่ ครม.มีมติเห็นชอบเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยในส่วนของผู้ถือ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาท/คน/ 3 เดือน ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 และ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" 

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้าวันนี้ (15 ส.ค.) ผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" และ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) 

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) 

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้าวันนี้ (15 ส.ค.) ผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000