สมาคมธนาคารไทยยันดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าประชาชน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง

 

ประธานสมาคมธนาคารไทย​ ผยง ศรีวณิช ระบุ  สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าประชาชน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้แนวทางการปรับนโยบายการเงินของไทยเข้าสู่ภาวะปกติในรูปแบบ Smooth Takeoff โดยนโยบายดอกเบี้ยจะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้ารายย่อยและ SME โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ