"คนละครึ่งเฟส 5" โค้งสุดท้าย ก่อนลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิรับเงิน 800 ห้ามพลาด

"คนละครึ่งเฟส 5" โค้งสุดท้าย ก่อนลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิรับเงิน 800 ห้ามพลาด

"คนละครึ่งเฟส 5" โค้งสุดท้าย ก่อนลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิรับ 800 ห้ามพลาด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปทบทวนดูไทม์ไลน์กันอีกครั้ง

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ก่อนลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ รับเงิน 800 บาททั้งรายเก่าที่เคยร่วม คนละครึ่งเฟส 4 และรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปทบทวนดูไทม์ไลน์กันอีกครั้ง

 

ข่าวคนละครึ่งอัปเดต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 5" ครม. อนุมัติคนละ 800 บาท เริ่มใช้สิทธิ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

- "คนละครึ่งเฟส 5" รับสิทธิรายเก่า-รายใหม่ ทำตามขั้นตอนง่ายๆ

- "คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน ?

 

สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 800 บาท สนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50% และใช้จ่ายต่อวันได้ไม่เกิน 150 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เงื่อนไขลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

การรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่ 1-4 ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และต้องยืนยันสิทธิฯ ภายในเวลา 22.59 น. วันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งหากว่าพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ

ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า

  • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง" 
  • กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปฯ เป๋าตัง 
  • กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"
  • ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน เมื่ออ่านเสร็จแล้ว

การรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" รายใหม่

1.สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ หรือ โครงการอื่นๆของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

2.ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิเลย ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เช่นกัน

ทั้งนี้ รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

และก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ / โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ / โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ