"คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน ?

"คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน ?

"คนละครึ่งเฟส 5" รับเงินคนละ 800 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รายเก่ากดยืนยันสิทธิ - รายใหม่ เริ่มลงทะเบียน ได้วันไหน ?

ภายหลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 หรือ "คนละครึ่งเฟส 5" วงเงิน 2.1หมื่นล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 5 แสนล้านบาท คิดเป็นเงินใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคน 800 บาท/คน ไม่เกิน 150 บาท/วัน ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิ 26 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.65 นั้น

สำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีวิธียืนยันตัวตนแทบจะไม่แตกต่างจากเฟสก่อนหน้านี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมวิธียืนยันสิทธิของรายเก่า รวมถึงเงื่อนไขลงทะเบียนสำหรับรายใหม่ ดังนี้ 

 

"คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ผู้ได้รับสิทธิรายเก่า

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งในเฟสอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถกด "ยืนยันสิทธิคนละครึ่ง" ในแอพฯ "เป๋าตัง"  ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อรับเงินโครงการ 800 บาทได้เลย

ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า

  • เปิดแอปฯ "เป๋าตัง" 
  • กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง 
  • ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน เมื่ออ่านเสร็จแล้ว
  • กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"

เริ่มใช้จ่ายได้ตามช่วงเวลาดังนี้

- วันที่ 1 กันยายน 2565

รับวงเงิน 800 บาท หลังยืนยันสิทธิเสร็จ และสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

- วันที่ 14 กันยายน 2565

ผู้ที่ยืนยันสิทธิจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกไม่เกินเวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

"คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ วันไหน ?

ผู้รับสิทธิรายใหม่

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 5"

  1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
  5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

 

เงื่อนไขลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่าน 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com 

1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

2) กรณีประชาชนที่ไม่มีแอพฯ “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com  ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

สำหรับ คนละครึ่งเฟส 5 (รายใหม่) ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว