"คนละครึ่งเฟส 5" ครม. อนุมัติคนละ 800 บาท เริ่มใช้สิทธิ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

"คนละครึ่งเฟส 5" ครม. อนุมัติคนละ 800 บาท เริ่มใช้สิทธิ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

"คนละครึ่งเฟส 5" ครม. อนุมัติให้ คนละ 800 บาท เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 เช็กเลยคุณสมบัติ - วิธียืนยันสิทธิรายเก่า

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ครม. อนุมัติ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละ 800 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

ข่าวคนละครึ่งอัปเดต

 

ครม. อนุมัติโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" วงเงิน 21,200 ล้านบาท โดยกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือโดยจะให้เงินไม่เกินคนละ 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ใช้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวัน กำหนดจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ 26.5 ล้านคน และจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร 02 618 2323

 

 

สำหรับ การลงทะเบียนและการใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" มีดังนี้

 

ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"

 

  • ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จนถึงภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" รวมถึงโครงการคนละครึ่งด้วย

 

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

ประชาชนที่ไม่เคยได้สิทธิ /ไม่เคยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

 

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ ต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 และต้องใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

คุณสมบัติประชาชนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"

 

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ /โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19