SABUY ทุ่ม 255 ล้าน ซื้อหุ้น RS ลุยธุรกิจสะดวกส่งในมาเลเซีย

SABUY ทุ่ม 255 ล้าน ซื้อหุ้น RS ลุยธุรกิจสะดวกส่งในมาเลเซีย

SABUY ทุ่มเงิน 255 ล้านบาท ซื้อหุ้น RS ลุยตั้งบริษัทร่วมทุน เร่งขยายธุรกิจสะดวกส่งในประเทศมาเลเซีย คาดธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนส.ค. นี้ มองเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไร และสร้างกระแสเงินสดระยะยาว

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.54% ใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ทั้งนี้ RS ประกอบธุรกิจพาณิชย์ที่มีคอนเทนต์และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง

โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจคอมเมิร์ซ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์และธุรกิจเพลงและอื่นๆ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ RS หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ RS ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (Main Board) จำนวนซื้อขายไม่เกิน 15 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยไม่เกินหุ้นละ 17.00 บาท

โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีโอกาสเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต สำหรับการพัฒนาสินค้า และช่องทางการจำหน่ายใน ecosystem ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (SABUY SPEED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 80% ของบริษัทเข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน

โดย SABUY SPEED จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจุดรับและส่งพัสดุซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดให้บริการในปัจจุบันกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมทุกเมืองหลักในประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการจุดรับและขนส่งแก่ตลาดออนไลน์ (Market Place) หลักในมาเลเซีย อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซาโลร่า (Zalora) เป็นต้น จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซียนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ SABUY SPEED ที่ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 14,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นจำนวน 405,925 บาท

บริษัทฯ คาดว่า SABUY SPEED จะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ CollectCo ภายในเดือนกันยายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจสะดวกส่งสู่ในภูมิภาค นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น Regional Player และพัฒนาการให้บริการกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ โดยการนำความรู้ในการจัดการและเทคโนโลยีของ CollectCo มาประยุกต์ใช้ เช่น การดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ระบบบริหารจัดการร้านค้าและ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นต้น