ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.151 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.046 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.151 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.046 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (4 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.151 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (3 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.197 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.046 บาท/ดอลลาร์)