"พาณิชย์" ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 65 เป็น 5.5-6.5%

"พาณิชย์" ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 65 เป็น 5.5-6.5%

"พาณิชย์" เผย พลังงานยังกดดัน เงินเฟ้อ เดือน ก.ค.สูง 7.61 % ลดลงครั้งแรกในรอบปี พร้อมปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีใหม่เป็น5.5 - 6.5 % ค่ากลางอยู่ที่ 6 %

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย หรือ เงินเฟ้อ เดือน ก.ค. 2565 เท่ากับ 107.41 เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.61% เป็นการลดลงจากเดือนก่อนหน้าครั้งแรกในรอบปี 2565 

ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก ขยายตัว 2.99% 

สำหรับค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 5.89%

ปัจจัยหลักเงินเฟ้อที่ยังสูงขึ้นมาจากสินค้ากลุ่มพลังงาน ยังเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งราคาพลังงานเป็นต้นทุนในทุกขั้นตอนการผลิตและโลจิสติกส์ของสินค้าและบริการ ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น จากการท่องเที่ยว การส่งออก และราคาสินค้าเกษตรสำคัญสูงขึ้น

นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้เป็นผลของการคำนวณจากฐานดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือน ก.ค.2564 ที่ค่อนข้างต่ำจึงทำให้เงินเฟ้อขยายตัว

"พาณิชย์" ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 65 เป็น 5.5-6.5%

ทั้งนี้ กลุ่มพลังงาน มีอัตราการเติบโตของราคา 33.82% ส่งผลให้พลังงานมีสัดส่วนผลกระทบต่อเงินเฟ้อในเดือนนี้ (Contribution to Percentage Change : CPC) 52.57% แม้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิด เช่น แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน ในเดือนนี้จะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ยังสูง เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้ม ไฟ้ฟ้า และน้ำมันดีเซลยังคงอยู่ในระดับสูง

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีอัตราการเติบโตของราคา 8.02% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อาทิ ไก่สด พริกสด ต้นหอม เครื่องประกอบอาหาร และอาหารสำเร็จรูป ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ทั้ง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม รวมถึงน้ำมันดีเซลที่เป็นต้นทุนที่สำคัญของการขนส่ง ประกอบกับความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้บางชนิด เช่น  ถั่วฝักยาว มะนาว ขิง ผักคะน้า กล้วยน้ำว้า ฝรั่ง ลองกอง

“เงินเฟ้อเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลง 0.16% เป็นการปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าครั้งแรกในรอบปี 2565 สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำมันพืช และสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาดบางชนิด เช่น น้ำยารีดผ้า น้ำยาล้างห้องน้ำ"

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 เป็นระหว่าง 5.5-6.5 % ค่ากลาง 6.0% จากกรอบเดิม 4.5% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย