PTTEP เผยผลเจาะหลุม XF-002 พบก๊าซฯ จำนวนมาก

PTTEP เผยผลเจาะหลุม XF-002 พบก๊าซฯ จำนวนมาก

PTTEP เผยผลเจาะสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติหลุม XF-002 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ พบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติทั้งในระดับตื้น และลึก ขนาดใหญ่ประมาณ 2.5 – 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.(PTTEP)แจ้งว่า บริษัท PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ร่วมกับ Eni AbuDhabi B.V. (Eni) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในชั้นหินระดับลึกของหลุมสํารวจ XF-002 ซึ่งเป็นหลุมสํารวจแรกของโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โครงการประสบความสําเร็จในการเจาะหลุมสํารวจ XF-002 โดยได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติทั้งในระดับตื้น และลึก รวมมีขนาดใหญ่ประมาณ 2.5 – 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และจากการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติพบว่ามีอัตราการไหลอยู่ในระดับที่ดีมาก 
 

ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการประเมินผลเพื่อพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาโครงการ และมีแผนที่จะเจาะหลุมในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประเมินศักยภาพของแปลงต่อไป

โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,033 ตารางกิโลเมตร โดย PTTEP MENA ถือสัดส่วนในโครงการร้อยละ 30 และ Eni ถือสัดส่วนร้อยละ 70 และเป็นผู้ดำเนินการ  

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์