'หอการค้าฯ ชี้โอกาสศก.ไทยในภาคบริการ แนะเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

'หอการค้าฯ ชี้โอกาสศก.ไทยในภาคบริการ แนะเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

รองประธานสภาหอการค้าฯชีเศรษฐกิจภาคบริการของไทยฟื้นตัวหลังโควิด-19 ภาคท่องเที่ยว - ร้านอาหาร ชี้สัดส่วนเศรษฐกิจภาคบริการไทยยังเติบโตได้ตามแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ แนะทำโมเดลกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวในระหว่างการเสวนาหัวข้อ "การขับเคลื่อเศรษฐกิจชุมชน สู่ความมั่งคั่ง" ภายในงานสัมนา"การกระจายอำนาจกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ" จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับ เนชั่นทีวี และ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ (27ก.ค.) ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจในภาคบริการของไทยเริ่มฟื้นตัวมากขึ้น โดยภาคเศรษฐกิจนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยว และส่วนของร้านอาหารและภัตตาคาร

ทั้งสองส่วนนี้จ้างงานและมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกว่า 40% การพัฒนาในอนาคตต้องมีการเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนของเศรษฐกิจอื่นๆมากขึ้น เช่น ในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในส่วนของร้านอาหาร เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน

 

ทั้งนี้ภาคบริการของประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้เรื่อยๆโดยยังมีแนวโน้มที่ยังสามารถเติบโตได้ไปเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศที่มีภาคบริการมากถึง 70 – 80% ของจีดีพี

โดยการขยายตัวของภาคแรงงานต้องดูเรื่องการกระจายตัวของภาคบริการในท้องถิ่นด้วยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อช่วยกระจายรายได้ในจังหวัดต่างๆเผื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการคือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต แนะให้มีการทำลิซซิ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีความทันสมัยได้มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการทำธุรกิจและช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิตได้ในอนาคต