หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จ.ขอนแก่น วันที่ 15–17 ธันวาคม 2565

นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน-ยูนนาน) นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร เพื่อชูศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ ผ่านโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ "Hosted Buyer Program" ผลักดันภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น ครัวของโลก คาดการณ์มูลค่าการส่งออกทั้งปี 1.20 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.3% มีปัจจัยบวกจากประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

เจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการอาหาร 1 แสนโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก และสมาชิกในกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมฯ กว่า 400 ราย ประกอบกับบริษัทด้านอาหารระดับโลกที่เข้ามาร่วมลงทุน ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร สร้างรายได้ถึง 20% ของ GDP ของไทย และมองว่าไทยสามารถใช้ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอาหารนี้ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความได้เปรียบในวิกฤติอาหารของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขึ้นไปยังลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น การคมนาคมขนส่งโดยเส้นทางรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสทางการค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ จากเชฟรุ่นใหม่ อาทิ เชฟไพศาล ผู้รังสรรค์เมนูอาหารอีสานปรับแต่งเมนูจนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และเชฟคำนางผู้ทำ Gastronomy เกี่ยวกับอาหารอีสานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง จนขอนแก่นคึกคักและมีร้านอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยสามารถนำพาอาหารในแต่ละภาคของไทยสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางทางการค้า และยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารในส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน Beyond Food Expo 2022 ขี้นในปีนี้ พร้อมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ผลักดันให้ธุรกิจอาหารในระดับอนุภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่ตลาดสากลได้อย่างมีเสถียรภาพ

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) เผยว่า งาน Beyond Food Expo จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง วันที่ 15–17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น โดยจัดงานภายใต้คอนเซปต์ "Food, Feature to Fight" เป็นการนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (#Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (#Feature) ให้สามารถต่อสู้ (#Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วมุมโลกชะลอตัวลง และขณะนี้สถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลง ทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงร่วมกันผลักดันจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารแบบครบวงจร ในชื่อว่า Beyond Food Expo 2022 : The Greater Mekong Food Trade Show รวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคสู่มหภาค ซึ่งงาน BEYOND FOOD EXPO จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ซึ่งจะเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงไปสู่นานาชาติ

Beyond Food Expo 2022 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS) ที่เชื่อมต่อ 6 ประเทศเข้าด้วยกันคือ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และจีน-ยูนนาน จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมด 8 กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม (Food Fairs) อันได้แก่ กลุ่มสินค้าทางการเกษตรและออร์แกนิค อาหารโปรตีนจากพืช อาหารทางเลือกใหม่ อาหารฮาลาล อาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเฉพาะถิ่น อาหารแปรรูปและอาหารแห้ง ขนมของหวาน และเครื่องดื่ม 6 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร (Food Supplies) อาทิ วัตถุดิบและสารเติมแต่งด้านอาหาร การบรรจุภัณฑ์และฉลาก เครื่องมือสำหรับการแปรรูปอาหาร การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร ระบบห้องรักษาอุณหภูมิ ระบบลำเลียงอาหารและการขนส่ง เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบบครบวงจร (Complete Food Supply Chains thru Greater Mekong Sub-region in one show)

หอการค้าขอนแก่น ผนึก ศูนย์ประชุมฯ (ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022

บรรยากาศภายในงาน Beyond Food Expo 2022 จะเป็นไปในรูปแบบของ Food Talks : 5E-Sarn Pentagon : 5E อันได้แก่ Explore, Exclusive, Experience, Engage และ Enjoy เพราะนอกจากการแสดงสินค้าแล้ว งาน Beyond Food Expo ยังเป็นเวทีการเจรจาทางธุรกิจ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรมและข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้ง ยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนดังในวงการอาหาร ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 ราย เงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท