กยท.นำร่องโครงการ ‘ชะลอ’ ขายยางภาคใต้ตอนล่าง

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เร่งให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรตามโครงการชะลอการขายยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ราคายางพาราที่ผันผวนโดยเฉพาะราคาน้ำยางสดจากกก.ละ 70บ. เหลือ 50 บาท/กก.  ทำให้การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เร่งให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรตามโครงการชะลอการขายยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา นำร่องที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสามารถเก็บน้ำยางไว้ขายในช่วงที่ยางราคาดี  ติดตามจากรายงานคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ