‘บัวหลวงฉัตร’ โกยเงินช่วงเข้าพรรษา!!

บ้านหัวขัว หมู่ที่4ต.แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรปลูกนาบัวปลอดสารเคมี เร่งเก็บบัวสร้างรายได้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ด้วยการปลูกนาบัว เลี้ยงปลา มูลปลาก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นบัวเป็นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ

นางสุภาภรณ์ลุนบง เปิดเผยว่า ตนเองปลูกนาบัวหลวงฉัตร 2ไร่ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาโควิด19ระบาด ทำให้ประชาชนไม่ออกไปข้างนอดสถานที่บางแห่งถูกผิด เช่นวัด จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปทำบุญได้ มาในช่วงระยะหลังโควิด19เริ่มลดลง ประกอบกับให้เป็นโรคประจำถิ่นได้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ วัดหลายแห่งเปิดเป็นปกติ หลังมีการผ่อนคลายให้เป็นโรคประจำถิ่น เริ่มใช้ชีวิตตามปกติ แต่ประชาชนต่างพากันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเคลแอลกอฮอล์หรือปฏิบัติตามสาธารสุขอย่างเคร่งครัด ประชาชนต่างเริ่มออกมาทำบุญมากขึ้น ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำ และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ มียอดสั่งจองสั่งซื้อเพิ่มขึ้น40เปอร์เซ็นต์จนเก็บไม่ทันๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการดอกบัว เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ทุกวันพระ และทุกเทศกาลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรืองานบุญประเพณีต่างๆ

  สำหรับการดูแลจะเน้นการปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ใช้สารเคมี แต่ต้องควบคุมหญ้า หากมีโรคแมลงรบกวนจะใช้วิธีถอนทำแปลงใหม่ หรือไถย่ำทำแปลงใหม่ โดยทั่วไปจะต้องทำแปลงย่ำติดใหม่2ปีต่อครั้ง แบ่งทำทีละครึ่งแปลง เพื่อให้มีดอกบัวส่งลูกค้าตลอดทั้งปี ใช้ระยะเวลาการปลูก3เดือนจึงจะเก็บดอกบัวขายได้
ช่วงนี้มีหนอนจึงทำให้ใบไม่สวย เด็ผลผลิตดอกยังสวยใช้ได้เหมือนเดิม เพราะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะเป็นอันตรายทั้งผู้ดูแลและทั้งผู้รับถ้าหากมีหนอนก็ให้เป็นอาหารของปลาซึ่งเป็นวัฎจักร อีกหน่อยใบก็
       โดยในรอบ1เดือน จะเก็บดอกบัวก่อนถึงวันพระ2วัน จำหน่ายดอกละ1บาท ซึ่งในช่วงเทศกาลหากมีลูกค้าสั่งจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาเก็บทั้งวัน แต่ก็เก็บไม่ทัน จะเก็บได้ครั้งละ1,800-2,000ดอก นอกจากนั้นลูกค้าก็จะลงไปเก็บดอกบัวเองด้วย ทำให้ตนเองมีรายได้ปีละ1แสนบาท สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายกว่าเดิมมาก
        ซึ่งดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลที่คนนิยมนำมาไหว้บูชาพระมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นที่วัด ที่บ้าน หรือจะเป็นการทำบุญทั่วไปก็มักจะมีดอกบัวเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ใช้บูชาพระ ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่า สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสงบ เป็นสัญลักษณ์ของความประเสริฐและคุณธรรม เป็นดอกไม้มงคล