ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 70.50 สงขลา 70.25 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 70.70 สงขลา 70.45 น้ำยางข้น 60% (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.00 สงขลา 42.75 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 43.20 สงขลา 42.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565