BA รุกตั้งกองทรัสต์ BAREIT ไม่เกิน 1.43 หมื่นล้านบาท หลังสนามบินสมุยคึกคัก

BA   รุกตั้งกองทรัสต์ BAREIT ไม่เกิน 1.43 หมื่นล้านบาท หลังสนามบินสมุยคึกคัก

"บางกอกแอร์เวย์ส" พร้อมโชว์ศักยภาพการลงทุนสนามบินสมุย และจุดแข็งเส้นทางเชื่อมต่อการค้าการท่องเที่ยว ล่าสุด รุกตั้งกองทรัสต์ BAREIT ไม่เกิน 1.43 หมื่นล้านบาท หลังสนามบินสมุยคึกคัก ขานรับท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว รับเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ หรือ BA เปิดเผยว่า  ล่าสุดบริษัทได้เดินหน้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust: BAREIT) เพื่อเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการสนามบินสมุยของการบินกรุงเทพ

ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  

 

ทั้งนี้ BA จะให้เช่าทรัพย์สินสนามบินสมุยแก่กองทรัสต์ BAREIT โดยกองทรัสต์ BAREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยคือ ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,300 ล้านบาท โดยจะมาจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 10,330 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 5,060 ล้านบาท

นายพุฒิพงศ์  กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เริ่มฟื้นตัว และกลับมาคึกคักขึ้น หลังจากภาครัฐได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเกาะสมุยที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และการเดินทางที่สะดวกด้วยเที่ยวบินตรงที่เชื่อมเกาะสมุยทั้งเส้นทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เชียงใหม่ ภูเก็ต และล่าสุดเส้นทางเชื่อมไปหาดใหญ่ 

เกาะสมุยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 1 ของอาเซียน ในฐานะเกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมในปี 2564 จากการจัดอันดับของนิตยสารแทรเวล แอนด์ เลเชอร์ (Travel and Leisure) นิตยสารด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกชื่อดัง ซึ่งสนามบินสมุย นับเป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้าง และบริหารงานโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่ประเทศไทย  

“สนามบินสมุย ได้รับการออกแบบ และก่อสร้างโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยเป็นหลัก เน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม สร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ต้นมะพร้าว ออกแบบเป็นอาคารเปิดโล่งสไตล์รีสอร์ต (Resort Style Airport) เพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งการพักผ่อนได้ตั้งแต่เปิดประตูลงจากเครื่องบินในทันที” 

นายพุฒิพงศ์ กล่าว  จากนโยบายผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของเกาะสมุย และมีคลื่นลมสงบ น้ำทะเลใส ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน (Load Factor) เพิ่มสูงขึ้น จำนวนห้องพักโรงแรมต่างๆ และร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของเกาะสมุยคึกคักมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดจากภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก นับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่ดี บริษัทได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมถึงเปิดเส้นทางบินตรงจากสนามบินสมุยไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์