ธอส. อนุมัติให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ กู้ร่วมได้ ครอบคลุมทุกสินเชื่อ จริงหรือ?

ธอส. อนุมัติให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ กู้ร่วมได้ ครอบคลุมทุกสินเชื่อ จริงหรือ?

แชร์ว่อน! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อนุมัติให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้ ครอบคลุมทุกสินเชื่อ จริงหรือมีคำตอบ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ธอส. อนุมัติให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้ ครอบคลุมทุกสินเชื่อ ล่าสุดทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามพันธกิจ u201c ทำให้คนไทยมีบ้าน u201d เพื่อความสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนในครอบครัว

 

ล่าสุด ธอส. จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรส พี่-น้อง และ บิดา-มารดา

 

 

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มทางเลือกในด้านสินเชื่อ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อบ้าน MY PRIDE อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับ 3.75% ต่อปี (คิดจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

 

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ให้กู้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรือที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือ 2 ของธนาคาร ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th , Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือโทร 0-2645-9000 (Call Center)

 

ธอส. อนุมัติให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+ กู้ร่วมได้ ครอบคลุมทุกสินเชื่อ จริงหรือ?