ไฟเขียวงบ 1.5 หมื่นล้านบาท​ ยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน

ในปีงบประมาณ 2566 กรมการข้าวได้รับงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่าน “โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต​ ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว” 15,000 ล้านบาท​ ศูนย์ข้าวชุมชน

      อธิบดีกรมการข้าว​ ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์​ ระบุ ในปี งบประมาณ 2566 กรมการข้าวได้รับงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่าน “โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต​ ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว” 15,000 ล้านบาท​ มีเป้าหมายในการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 ศูนย์ทั่วประเทศ​ ตามนโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว