ครม.เห็นชอบ MRT สีน้ำเงินขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท​ โดยสถานีที่ 6,9,11 และ 12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาทตั้งแต่ 3 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบ MRT สีน้ำเงินขึ้นค่าโดยสาร 1 บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ​  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย​  ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม(สายสีม่วง) และอัตราค่าโดยสารร่วม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นไปตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท​  โดยสถานีที่ 6,9,11 และ 12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาทตั้งแต่ 3 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์    ศิลาวงษ์