ร้าน มอก.ทะลุ 13,060 หมื่นร้านค้า 49 ราย

ปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการร้าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม​ หรือมอก. กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)จำนวน 49 ราย 13,060 ร้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ​สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ  ปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการร้าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม​ หรือ มอก. กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)จำนวน 49 ราย 13,060 ร้าน มีทั้งห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ร้านจำหน่ายทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าออนไลน์ ที่มีความตระหนัก และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค