ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.416 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.124 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.416 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.124 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.416 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 35.540 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.124 บาท/ดอลลาร์)