สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ เมืองชางวอน เกาหลีใต้ ต่อยอดอุตฯ EV

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ เมืองชางวอน เกาหลีใต้ ต่อยอดอุตฯ EV

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ลงนามเอ็มโอยู กับสำนักงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแข่งขันเวทีโลก

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการตามพันธกิจหลักของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนเเปลง เเละพร้อมผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาบุคลากรเเละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต โดยผ่านการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ 

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลตั้งเเต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีจุดประสงค์ความร่วมมือหลัก ดังต่อไปนี้ 

1.เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและมุ่งพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจ ความร่วมมือในการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ 

2.สนับสนุนเครือข่ายนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และเพื่อขยายการลงทุนระหว่างทั้ง 2  ประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3.แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างในเวลาและวาระที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย 

สำหรับรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างกันจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนการค้าและขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนองค์กร รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-Up) ทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้ให้ขยายสู่สากล ผ่านการทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน

นายลี ดงรัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำมาสู่การเปลี่ยนเเปลงครั้งสำคัญ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทั้งในด้านการพัฒนาเเละการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในด้านเทคโนโลยีเเละบุคลากรระหว่างประเทศ เพื่อการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนาคต