"Bitkub Blockchain Technology" ผนึก "Enter Corporation" ร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์บน Bitkub Chain

"Bitkub Blockchain Technology" ผนึก "Enter Corporation" ร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์บน Bitkub Chain

"Bitkub Blockchain Technology" จับมือ "Enter Corporation" ในฐานะ Strategic Partner ร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain พร้อมดึงประสิทธิภาพเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Bitkub Blockchain Technology ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรในฐานะ Strategic Partner กับบริษัท Enter Corporation มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain พร้อมดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สำหรับการร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการจับมือพัฒนาระบบนิเวศน์บน Bitkub Chain ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และ Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ อีกทั้งทีมงานของบริษัท Enter Corporation จะมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาบริการ Token Business บนระบบนิเวศน์ Bitkub Chain เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างทั่วถึง

"Bitkub Blockchain Technology" ผนึก "Enter Corporation" ร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์บน Bitkub Chain

บริษัท Enter Corporation กับประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน และแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมทั้งผลงานการออกแบบแพลตฟอร์มให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทระดับประเทศ อีกทั้งยังให้คำปรึกษางานด้านไอที และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ ยังได้เข้าร่วมช่วยเหลือองค์กรชั้นนำมากมาย ในการวางแผนและร่วมพัฒนากระบวนการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยเชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านโปรเจกต์การออกแบบและพัฒนาระบบที่สรุปได้ดังนี้

  • ที่ปรึกษาการออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน
  • ระบบการซื้อขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
  • ระบบการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยระบบ IoT (Internet of Thing)
  • ระบบการจัดเก็บและให้บริการการยืนยันตัวตนออนไลน์
  • ระบบส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
  • ระบบประเมินความพร้อมทางด้าน Cyber Security แก่ธุรกิจขนาดเล็ก (SME)
  • การพัฒนาระบบ P2P Lending ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

"Bitkub Blockchain Technology" ผนึก "Enter Corporation" ร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์บน Bitkub Chain

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่เว็บไซต์ bitkubchain.com หรือเฟซบุ๊ก bitkubchainofficial หรือสามารถติดต่อบริษัท Enter Corporation ได้ที่เว็บไซต์ entercorp และเฟซบุ๊ก entercorp.company

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์