กบง.วาง 4 มาตรการดูแลราคาพลังงาน ช่วยประชาชน

กบง.คลอดมาตรการช่วยเหลือราคาพลังงาน ขยายเวลา B5 ถึง ก.ย.นี้ ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาด ต่ออายุเพิ่มเงินซื้อแอลพีจีผ่านบัตรสวัสดิการ ประสาน ปตท.ลดค่าก๊าซหุงต้มให้หาบเร่แผงลอย พร้อมคงราคาเอ็นจีวี อนุมัติขึ้นแอลพีจี ก.ก.ละ 1 บาท

ปบัดกระทรวงพลังงาน กุลิศ สมบัติศิริ ระบุ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือกบง. ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้พิจารณามาตรการช่วยประชาชนสู้วิกฤติพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่ง กบง.เห็นชอบมาตรการด้านพลังงาน ดังนี้

1.มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตรและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 20% ซึ่งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

2.เห็นชอบขยายเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.2565) โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย รวม 220 ล้านบาท

3.มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ประสาน บมจ.ปตท. ขยายเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท.ดำเนินการอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565

แบะ 4.เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่สูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

“ยืนยันว่าจะยังตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 35 บาท จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 2565 ส่วนการหารือราคาหน้าโรงกลั่นและการหาเงินเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยสัปดาห์หน้าจะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นอกจากนี้อนุมัติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือนกิโลกรัมละ 1 บาท จากราคาเดิมเดือน มิ.ย.2565 ที่กิโลกรัมละ 363 บาท เป็น 378 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยเริ่มวันที่ 1 ก.ค.2565 ส่วนเดือน ส.ค.2565 เป็น 393 บาท และเดือน ก.ย.2565 เป็น 408 บาท
ทั้งนี้การขึ้นราคาค่าก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนจะช่วยลดภาระสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ที่อุดหนุนเดือนละ 1,500-1,600 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบัญชีแอลพีจีติดลบ 36,515 ล้านบาท ทั้งนี้ ถือเป็นการใช้โมเดลเดียวกับการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.2565 ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคา LPG ดังกล่าวจะช่วยลดเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมันเดือนละ 200 ล้านบาท
ทั้งนี้ ปัจจุบันต้นทุนจริงของราคาก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ 460 บาทต่อถัง 15 กก. ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. เพราะขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ใน 3 เดือน คือ เดิมตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนเมษายน 2565 ขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. เดือน พ.ค.2565 ที่ราคา 348 บาทต่อถัง 15 กก. และเดือนมิ.ย.2565 ราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก.