บขส.พร้อมเปิดเดินรถเชื่อมไทย - ลาว 9 เส้นทาง 15 มิ.ย.นี้

บขส.พร้อมเปิดเดินรถเชื่อมไทย - ลาว 9 เส้นทาง 15 มิ.ย.นี้

บขส. พร้อมเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว 9 เส้นทาง 15 มิ.ย.นี้ คุมเข้มผู้ที่เดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการรถโดยสารของ สปป.ลาว ในการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ในวันที่ 15 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะเปิดเดินรถระหว่างประเทศ รวม 9 เส้นทาง จากทั้งหมด 13 เส้นทาง โดยเป็นการเปิดเดินรถฯ ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย

  • เส้นทางกรุงเทพฯ ปากเซ 
  • เส้นทางอุบลราชธานี – ปากเซ
  • เส้นทางนครพนม – ท่าแขก
  • เส้นทางมุกดาหาร-สะหวันนะเขต
  • เส้นทางสะพานไทย (เชียงของ) - สะพานลาว (บ่อแก้ว) รถ Shuttle Bus

และ เปิดเดินรถฯ เฉพาะรถไทย ประกอบด้วย

  • เส้นทางกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
  • เส้นทางเลย – หลวงพระบาง
  • เส้นทางหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
  • เส้นทางอุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์

ส่วน เส้นทางที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ , อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง , เชียงใหม่-หลวงพระบาง , น่าน-หลวงพระบาง และเส้นทางเชียงราย - บ่อแก้ว  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ผู้โดยสารน้อย รวมทั้งทาง สปป. ลาว มีปัญหาค่าเงินที่อ่อนตัว และราคาน้ำมันแพง ทำให้บริษัทคู่สัญญา ยังไม่พร้อมเดินรถ

นอกจากนี้ในส่วนของเส้นทาง อุดรธานี – วังเวียง จะมีการสำรวจเส้นทางใหม่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินรถ จากเดิมใช้เวลา 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง ทั้งนี้การเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจองตั๋ว บขส. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ หรือผ่านทางออนไลน์ Application : E-ticket , Website บขส. 

บขส.พร้อมเปิดเดินรถเชื่อมไทย - ลาว 9 เส้นทาง 15 มิ.ย.นี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส.ได้ประสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางผ่านแดนฯ โดยผู้ที่เดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องลงทะเบียน Thailand Pass มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนผู้โดยสารไทยที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และชาวต่างประเทศทุกคน (ยกเว้นคนไทย) ที่เดินทางเข้าประเทศ สปป.ลาว จะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองด้วย