“สุริยะ” สั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีกปี ช่วย 60,000 โรงงาน

“สุริยะ” สั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีกปี ช่วย 60,000 โรงงาน

“สุริยะ” เผยหกหมื่นโรงงานได้เฮ ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีต่อเนื่องปีที่สาม หวังช่วยผู้ประกอบการช่วงฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะได้ฟื้นฟูกิจการจึงสั่งการให้ กรอ. ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาดอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2564 ที่จะสิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2564

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน เป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ในการฟื้นฟูกิจการภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้กิจการสามารถพลิกฟื้นจนก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า  เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว จะออกกฎกระทรวงและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2566 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 60,344 โรงงาน รวมเป็นเงิน 280,405,800 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปีนี้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากข้อมูลการขยายโรงงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 3.5% เงินลงทุนรวม 45,477.06 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายโรงงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารโลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบกิจการโรงงาน