"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

เซ็นทรัลพัฒนา สานเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ภายในปี 2050 เดินหน้าปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก ร่วมสร้างอีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์ เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

ในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมโลก" บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ประกาศพันธกิจขับเคลื่อนนโยบายรักษ์โลก ภายใต้แผนระยะยาวมุ่งสู่ Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050

สานต่อแนวคิด Journey to Net Zero และ เจตนารมณ์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ส่งเสริมลูกค้าสายรักษ์โลก เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet เป็นหนึ่งในแผนงานขับเคลื่อนองค์กร ตามโรดแมป ปลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็น "ศูนย์"

ในธุรกิจศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ ผ่านการลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50%

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการให้ได้ถึง  1 ล้านต้นโดยเร็ว

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

ในด้านการประหยัดพลังงาน ได้ติดตั้ง "โซลาร์เซลล์"  ใน 18 ศูนย์การค้าทั่วประเทศ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 19 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่า 1ใน3 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนอุบลรัตน์

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

และสามารถรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้วได้มากถึงปีละ 424 ล้านลิตร เทียบเท่า น้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิก 170 สระ

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

พร้อมส่งเสริมการติดตั้งจุด EV charger 63 จุด ใน 28 สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการชาร์จไฟ เต็มคันได้ 150 คันต่อวัน

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

นอกจากนี้ ยังเร่งเดินหน้าการจัดการขยะในศูนย์การค้าและกลุ่มธุรกิจ เชิญชวนลูกค้า ร้านค้า และ พนักงาน จัดการกับขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการรีไซเคิล และ อัพไซเคิล รวมถึง การลดปริมาณขยะฝังกลบให้ได้มากขึ้น ด้วยแคมเปญต่างๆ อาทิโครงการทิ้งดี และ การติด Recycle Station ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ เซ็นทรัล ศรีราชา และสาขาล่าสุด เซ็นทรัล อยุธยา

รวมถึงสาขาที่กำลังจะแล้วเสร็จ อย่างที่ gGarden บนพื้นที่ของ GLAND เพื่อให้มั่นใจว่า ปลายทางของขยะแต่ละประเภท จะได้รับการดูแลอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ คัดแยกขยะได้มากถึง 4,600 ตันต่อปี ลดการฝังกลบได้เทียบเท่าน้ำหนักบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 168 ตู้

โดยนับแต่การริเริ่มและออกแบบโครงการ เซ็นทรัลพัฒนา ได้ยกระดับมาตรฐาน ให้โครงการใหม่ๆ ในอนาคต ให้เป็นรูปแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และ ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด โดยผนวกมาตรฐานอาคารสีเขียวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มาปรับใช้ผ่านมิกซ์ยูส โครงการต่างๆ

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

โดยนำร่องสร้างศูนย์การค้าต้นแบบที่มีองค์ประกอบของ Eco-friendly Mall ครบครันที่สุด ทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงาน การจัดงานขยะ และ การมอบพื้นที่สีเขียวให้ลูกค้าในทำกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และ ศรีราชา

โดยปีนี้ นำโดยศูนย์การค้า เซ็นทรัล อีสต์วิลล์อีโค่เฟรนด์ลี่มอลล์ ได้เชิญชวนและส่งเสริมอีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์ของลูกค้า ผ่าน 4 จุดบริการให้ได้ใช้ชีวิต ช้อปแบบช่วยโลกได้ง่ายๆ พร้อมรับคะแนนThe 1เพิ่มทันที 40 คะแนน เมื่อใช้บริการแต่ละสเตชั่น ได้แก่

"ขับรถไฟฟ้า-ช้อปปิ้งสินค้าอีโค่ที่งานEcoVille-แยกขยะที่รีไซเคิล สเตชั่น-สร้างสังคมแบ่งปันพืชผักสีเขียวที่ FARMLAB"

"เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์" "เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์" "เซ็นทรัลพัฒนา" ปลุกลูกค้าสายรักษ์โลก สร้าง "อีโคไลฟ์สไตล์เจอร์นีย์"

ล่าสุด ศูนย์การค้าได้เปิดตัว FARMLAB (ฟาร์มแล็บ) พื้นที่สีเขียวแห่งการสร้างสรรค์ บน SKYRUN ชั้น 3 ของศูนย์การค้า โดยร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด (YIP IN TSOI), มาดีรักษ์ (MA DELUX), INNORCHARD, ฟาร์ม-เล็ก-เล็ก ลุงเช็คปลูกผัก และเนรมิตรเกษตร ในการสร้างสังคม Wellness community

โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร บนดาดฟ้า เป็นแหล่งพักผ่อนในเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิด “พื้นที่แห่งคุณค่าร่วม (Shared Value Space)” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จับต้องได้ เป็นไปได้จริง ผ่านชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมมากมาย เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 5 มิถุนายน 2565

นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือน มิถุนายน เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ยังเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้ารักษ์โลก ECO VILLE 2022 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายนณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อีกด้วย

สำหรับในสาขาอื่นๆ ลูกค้าสายรักษ์โลก สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยบริษัทฯ ร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ กว่า 40,000 ต้น ในทุกสาขาทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา และวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยลูกค้าสามารถรับกล้าไม้ได้ฟรี ณ จุดบริการแจกกล้าไม้ ตั้งแต่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป

และเตรียมพบกับโปรโมชั่นสำหรับสายรักษ์โลกได้ในแคมเปญเซลครั้งใหญ่ช่วงกลางปี ผ่านการแจกคะแนน The 1 ให้กับลูกค้ากลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม