NRF ลงทุนขุดเหมืองคริปโทฯ เฟสแรก คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.65

NRF ลงทุนขุดเหมืองคริปโทฯ เฟสแรก คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.65

“เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” เผยบอร์ดอนุมัติลงทุนขุดเหมืองคริปโทฯ ผ่านบริษัท อีโคลด์ จำกัด (EKOLD) ในจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 65

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ผ่านบริษัท อีโคลด์ จำกัด (EKOLD) ในจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565

โดยบริษัท อีโคลด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 60% ร่วมกับ บมจ.บี จีสติกส์ (B) ถือหุ้น 40%

บริษัทจะดำเนินการซื้อเครื่องขุด Cryptocurrency เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการกำจัดคาร์บอน จากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการเริ่มดำเนินการในเฟสแรกของโครงการดังกล่าว

บริษัทคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับ จะเป็นการเริ่มต้นนำเทคโนโลยี Blockchain มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาว และเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมต่อสู้ภาวะโลกร้อนเพื่อการโลกและเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาต่อยอดกับธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต เช่น การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ลดต้นทุนภาคการผลิต สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปร่งใส และมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นต้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์