"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก PT และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไหร่ ?

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ PT โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (29 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 51.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (29 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" PT (29 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 51.76 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (29 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 29 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่