การค้าชายแดน-ผ่านแดน เดือนเม.ย.65 ติดลบ 10.83%

การค้าชายแดน-ผ่านแดน เดือนเม.ย.65 ติดลบ 10.83%

พาณิชย์ เผย ค้าชายแดน-ผ่านแดน เดือนเม.ย.65 ติดลบ 10.83% หลังจีนใช้มาตรการซีโร โควิด ทำส่งออกไทยจีนทรุดกว่า 40% หันส่งออกทางเรือ อากาศแทนทางบก

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนว่า เดือนเม.ย.65 มีมูลค่ารวม 127,152 ล้านบาท ลดลง 10.83% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออก 74,243 ล้านบาท ลดลง 15.68% และการนำเข้า 52,909 ล้านบาท ลดลง 2.99% โดยไทยได้ดุลการค้า 21,334 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากแยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน และผ่านแดน จะพบว่า การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ลาว เมียนมา และกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 81,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.26% แบ่งเป็นการส่งออก 47,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.86% และการนำเข้า 33,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.04% โดยมาเลเซีย ยังคงป็นคู่ค้าอันดับ 1 มีมูลค่าส่งออก 13,705 ล้านบาท ลดลง 10.32% ตามด้วยกัมพูชา 12,422 ล้านบาท เพิ่ม 31.36% เมียนมา 10,812 ล้านบาท เพิ่ม 16.07% ลาว 10,569 ล้านบาท เพิ่ม 5.77%

ขณะที่การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม คือ จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ) มีมูลค่ารวม 45,651 ล้านบาท ลดลง  34.77% แบ่งเป็นการส่งออก 26,735 ล้านบาท ลดลง 39.25% และการนำเข้า 18,916 ล้านบาท ลดลง 27.20% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก มีมูลค่าส่งออก 11,965 ล้านบาท ลดลง 45.01% 

สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 4,226 ล้านบาท เพิ่ม 5.94% เวียดนาม มูลค่าส่งออก 3,186 ล้านบาท ลดลง 24.73% ประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น  มูลค่าส่งออก 7,358 ล้านบาท ลดลง 47.54

“สาเหตุที่การค้าชายแดนและผ่านแดนลดลงมาก เป็นเพราะการส่งออกไปเวียดนามและจีนลดลงมาก จากการที่จีนใช้มาตรการซีโรโควิด และมีการปิดด่านการค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าส่งออกจากเวียดนามผ่านไปจีนลดลง ประกอบกับ ไทยเปลี่ยนไปส่งออกสินค้าเข้าจีนผ่านทางเรือและอากาศมากขึ้น เพื่อทดแทนการส่งออกทางบก ซึ่งทำให้กรส่งออกของไทยในภาพรวมยังขยายตัวได้มากถึง 13’.7%