ออมสินพร้อมปล่อยกู้ ”การบินไทย - กองทุนน้ำมัน” หากเป็นนโยบายรัฐ

ออมสินพร้อมปล่อยกู้ ”การบินไทย - กองทุนน้ำมัน” หากเป็นนโยบายรัฐ

ออมสินพร้อมปล่อยกู้ ”การบินไทย - กองทุนน้ำมัน” หากรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่ขณะนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้มีการเสนอแผนการกู้เงินมาให้ธนาคารพิจารณา

นายประภาศ  คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน พร้อมให้การบินไทย และกองทุนน้ำมันกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่อง หากเป็นนโยบายของรัฐบาล

เขากล่าวว่า แม้ว่า บริษัทการบินไทยในปัจจุบัน จะไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม แต่ภาครัฐยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ รัฐยังเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และยังถือว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การปล่อยกู้นอกจากจะต้องดูว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐหรือไม่แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงแผนฟื้นฟูว่ามีความชัดเจนหรือไม่ และมีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแค่ไหน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเสนอเรื่องการขอสินเชื่อของการบินไทยมาให้คณะกรรมการพิจารณา

ทั้งนี้ การบินไทย ได้เสนอขอสินเชื่อในลักษณะ Syndicate loan ที่มีธนาคารเข้าร่วมปล่อยกู้ประมาณ 4-5 ธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นแกนนำ คาดว่าจะขอกู้ราว 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท

เขายังกล่าวถึงการขอกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน ว่า ขณะนี้ ยังไม่มีการเสนอเรื่องเข้ามาให้ธนาคารออมสินพิจารณาตามที่เป็นข่าว แต่หลักในการพิจารณาของธนาคารก็ถือหลักเหมือนการพิจารณา Syndicate loan ของการบินไทยคือ จะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามหลักการของการให้สินเชื่อ

เขากล่าวว่า ตัวกองทุนน้ำมัน ไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล ที่จะสามารถกู้ยืมได้ แต่ตัวสำนักงานของกองทุนภายใต้กระทรวงพลังงาน ถือเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจในการกู้ได้ ซึ่งหากตัวสำนักงานจะยื่นขอกู้ ก็จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง และพิจารณาว่ารัฐเข้ามาคุ้มครองหรือไม่ หากรัฐเข้ามาคุ้มครองก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์