ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.35 สงขลา 76.10 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.55 สงขลา 76.30 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 76.35 76.10 76.55 76.30
ชั้น 2 75.75 75.50 75.95 75.70
ชั้น 3 75.20 74.95 75.40 75.15
ชั้น 4 74.90 74.65 75.10 74.85
ชั้น 5 74.45 74.20 74.65 74.40
ยางแท่ง        
STR5L 76.50 76.25 76.70 76.45
STR20 56.80 56.55 57.00 56.75
น้ำยางข้น 60% 52.60 52.35 52.80 52.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565